with Geen reacties
Plastikos
Jan Eric Visser
artist in residence 2021 @ VierVaart
Jan Eric Visser verblijft van 1 februari tot eind april als artist-in-residence op Viervaart,
tijdelijk binnenland atelier van het Mondriaan Fonds.

Tijdens zijn werkperiode werkt hij met lokaal materiaal in het verlengde van zijn oeuvre:
bij naburige boeren verzameld kuilbalenfolie. Centrale vraag is wat er gebeurt met
al dat afvalplastic wanneer het kuilgras is gevoerd aan het vee? Hiermee bevraagt
Jan Eric Visser de ecologische haalbaarheid van onze voedselproductie.

Plastikos toont de dualiteit in Visser’s werk: al meer dan 35 jaar verenigt hij kunst en milieu
De nieuwe werken in de tentoonstelling belichamen hoe hij plastic vormt en opwaardeert tot plastiek.

Future Relics
Suzette Bousema
 
Suzette Bousema beschouwt plastic voorwerpen in zee als toekomstige overblijfselen van de hedendaagse maatschappij. Geïnspireerd door een archeologische benadering ging ze op pad om plastic op het strand, langs de kust van Nederland te verzamelen en het plastic afval dat uit zee was aangespoeld te documenteren.

Op VierVaart toont Suzette Bousema een selectie uit de serie Future Relics, bestaande uit unieke handgemaakte Cyanotype prints.

project  S o u v e n i r
o.a. Anne-Marie van Sprang – Nanda Runge – Edith Meijering

Groepsprestatie project Souvenir; een doorlopend project, samengesteld met werk van kunstenaars die op VierVaart zijn geweest voor een werkperiode, verblijf of bezoek.

Anne-Marie van Sprang
Zee Land, 2021
Handgedraaid hout
editie: 2

Tijdens fietstochten langs de kust aanschouwde Anne-Marie van Sprang het land, de zee en de kunstlijnen, welke continu in verandering zijn. Het is een veranderlijk overzicht, wat je in werkelijkheid nooit zien kan, maar wel in driedimensionale beelden kunt visualiseren.

Anne-Marie van Sprang maakte speciaal voor VierVaart een serie van 4 kleine objecten die samen een beeld vormen, Zee Land. De objecten en de leegtes daartussen is een zichtbaar samenspel van zee en land.

Nanda Runge
Rural Sketches, 2018
Aquarel op Papier
48 x 36 cm
courtesy galerie Van Den Berge

In het werk van Nanda Runge spelen architectonische vormen en lege ruimtes een kenmerkend element. Ze observeert haar omgeving met oog voor detail, het uiteindelijke werk roept een beeld van herinnering op.

Naar aanleiding van een korte residency op VierVaart maakte ze de serie Rural Sketches; verstilde driedimensionale vormen, die met weinig penseelstreken zijn weergegeven. Runge laat je dwalen in niet te duiden oorden.

Edith Meijering
Poten en handen, 2019
Potlood en grafiet aquarel op papier
31 x 41 cm

Edith Meijering toont 2 souvenir werken die ontstaan zijn in de zomer van 2019
Ook hier waren dieren en bloemen inspiratiebronnen voor haar werk. In dit recente werk zoekt Meijering het spanningsveld op tussen mens en natuur, en tussen mens en dier. Door de manier van tekenen en het weglaten van elementen, wordt er een intrigerende en vervreemdende atmosfeer neergezet.presentatie

P r e n t e n

De Zeeuwse popmuzikant Tonnie ‘broeder’ Dieleman is een verhalen verzamelaar en fervent verteller. Hij houdt van wandelen door het Zeeuwse landschap en voor inspiratie trok hij te voet van dorp tot dorp in Zeeuws Vlaanderen. De verhalen die hij onderweg hoorde, dienden als basis voor dertien songs voor zijn nieuwe album De Liefde is de Eerste Wet.

Als leidraad voor deze plaat, koos Dieleman de knipselkunst van de negentiende-eeuwse rondreizende kunstenaar Jan de Prentenknipper.

Sterk beïnvloed door deze historische marskramer met zijn fraaie uitsnedes, knipt
Tonnie Dieleman zelf ook prenten, waaronder een reeks speciaal gemaakt voor VierVaart.
Deze prenten en gesigneerde albums zijn op Viervaart verkrijgbaar.