Kunstliefhebbers zijn voor VierVaart van grote betekenis!
Blijf betrokken bij ons tentoonstellingsprogramma door middel van uw financiële ondersteuning.
Hiermee maakt u de tentoonstellingen en het randprogramma op VierVaart mede mogelijk,
ook steunt u de kunstenaars.

U ontvangt een speciaal gemaakt speldje.
Draag dit met fierheid, zo laat u zien dat u de kunst bij ons een warm hart toedraagt.

Met een bijdrage van €20,- per jaar maakt u een groot gebaar.

Heeft u interesse? Mail ons: info[at]viervaart.nl