Op bijzondere plekken in Nederland biedt het Mondriaan Fonds tijdelijke werk- en woonruimte aan voor kunstenaars en kunstbeschouwers.
Er is één vast gastatelier: het Pompgemaal in Den Helder, aan de rand van een beschermd duingebied.
Daarnaast wisselt het aanbod, met vijf extra werkperiodes op uiteenlopende locaties in Nederland voor 2021.
De deadline voor het indienen van een aanvraag is 31 augustus 2020.

Met de Tijdelijke Binnenlandateliers geeft het Mondriaan Fonds kunstenaars de kans in een stimulerende omgeving bijzonder werk te maken en een uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen op gang te brengen. Doel is ook een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Bij de selectie van locaties voor 2021 is gelet op de artistieke mogelijkheden ter plekke, de belangstelling van kunstenaars voor bepaalde locaties, regionale spreiding en de mogelijkheid resultaten op gebied van kunst en erfgoed voor het publiek zichtbaar te maken.

Artist-in-residence op VierVaart

Voor wie: beeldend kunstenaars (mid career)
Wat: 
één werkperiode van drie maanden
Wanneer: 1 februari – 30 april 2021
Deadline aanvragen: 31 augustus 2020, aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds

VierVaart, gelegen op een voormalig boerenerf in het polderlandschap van Zeeuws-Vlaanderen, brengt beeldende kunst, biologisch tuinieren en verblijven in de natuur samen.
Er is een tentoonstellingsruimte, een biotuin, een mini-camping en accommodaties.

VierVaart is in 2016 opgericht door Iris Cornelis met Maartje Korstanje en in samenwerking met Maartjes ouders, Piet Korstanje en Heleen van Elsacker.
Iris is tentoonstellingsmaker, had een galerie in Rotterdam en werkte onder andere bij RAM/Berry Koedam en ramfoundation en Maartje is beeldend kunstenaar.
Piet en Heleen hebben een achtergrond in biologisch-dynamische fruitteelt en Heleen is imker.
Op VierVaart wordt kleinschalig fruit en groente verbouwd en bijen gehouden.
Groede is in de buurt van België, met de kust op een steenworp afstand evenals natuurgebieden zoals het Zwin.

VierVaart stimuleert de verbinding van kunst en natuur en is gericht op beeldend kunstenaars die deze artists-in-residence willen doen vanwege de verbinding die hun werk of werkwijze maakt met de plek. Het werk moet kunnen wortelen en aansluiten bij de omgeving, het omringende boerenland, de grensregio, de Westerschelde of anderszins geëngageerd zijn ter plaatse.

De kunstenaar heeft de mogelijkheid om nieuw werk te maken op locatie, zowel binnen als buiten. Buiten kan naar binnen gehaald worden en er wordt aangemoedigd om met lokale materialen te werken. Er kan een samenwerking aangegaan worden met mensen en bedrijven in de buurt, of interactie gezocht worden binnen VierVaart zelf.

Aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds: https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/viervaart-groede/