Habitat Multiform
8 mei – 4 september 2022

Tanja Smeets – Mette Sterre – Maartje Korstanje

Habitat Multiform is een groepstentoonstelling, met een do-it-together mentaliteit, waarin de kunstenaars met elkaar een speculatieve fictie ontwikkelen en een gemeenschappelijke wereld scheppen. Alles kan met alles worden verbonden: o.a. gelaserde vormen van textiel en keramiek van Tanja Smeets, sculpturale lichaamsmaskers van Mette Sterre en amorfe beelden van Maartje Korstanje.

VierVaart nodigt de kunstenaars uit om met elkaar kennis te maken, met elkaar te overleggen en op elkaar te reageren. Naast nieuw werk, die de kunstenaars voor deze tentoonstelling maken, is er ook bestaand werk te zien. De tentoonstelling is een groeiproces, gedurende de tentoonstellingsperiode zullen er werken worden toegevoegd of veranderd.

Materiaalonderzoek vormt een belangrijke kern. De kunstenaars vinden elkaar in materiaal gebruik zoals textiel, gebruikte en alledaagse materialen en gebruiksvoorwerpen.

Tanja Smeets richt zich de afgelopen jaren op het ontwikkelen van ruimtelijke installaties, als landschappen waar de bezoeker zich doorheen kan bewegen.
Ze laat grote structuren groeien langs muren, vloeren en plafonds, de ruimte in.
Pas wanneer je inzoomt zie je alle details, een schijnbaar vertrouwde wereld, bestaand uit voorwerpen die zijn losgeweekt uit hun huiselijke omgeving. Het zijn alledaagse materialen of gebruiksvoorwerpen; bladvangers, koffiekopjes, frituurzeven, lepels, afstandhouders uit de bouwmarkt. Ze ondergaan in het werk een groei- en transformatieproces dat heel andere associaties, betekenislagen en identiteiten aanroert. Scheidslijnen tussen wat iets was, is en kan, worden vloeiend.

Mette Sterre is een multidisciplinair kunstenaar.
Het werk van Sterre ontsnapt aan vaste definities, omvat en gaat voorbij aan performance, installatie, digitale technologieën, lichaamsmaskers en  beeldhouwen.
Bij interactie met het werk van Sterre wordt de kijker in haar hersenspinsel en gedachtekonkels geslingerd , waarbij zachte robotica, patronen als verhalen en fysiek ontwrichtende ervaringen worden samengebracht. Haar werk onderzoekt een reeks fysieke, mentale, emotionele sociale aspecten door het manipuleren van het lichaam, en onderzoekt wat we meer nog meer kunnen zijn dan mens.
Het werk van Sterre wil waarde geven aan het waardeloze, zowel esthetisch als conceptueel. Schijnbaar samengevoegde hybride en chimerische wezens – deels machines, monsters of nonhumans – nemen dezelfde ruimte in als mensen.
Zo vieren de werken van Mette Sterre onze verschillen, die zowel angst als verwondering brengen.

Maartje Korstanje is geboeid door hoe we ons als mens verhouden tot onze omgeving en andere organismen. Al geruime tijd komen de beelden die ze maakt voort vanuit een fascinatie voor processen in de natuur, zowel van schoonheid als van gruwelijkheid.
In essentie gaat het Korstanje om de verbondenheid tussen groei en verval en hoe die twee hand in hand gaan in de kringloop van het leven.
De werkwijze met karton-maché is vanaf 2006 Korstanje’s vaste basis. In de loop van de jaren is het bouwen met karton steeds meer aangevuld en soms (tijdelijk) helemaal vervangen door andere technieken en materialen. Zo gebruik ze onderdelen van kunststof, brons, textiel, keramiek en de laatste tijd veel machinaal borduurwerk.
De laatste jaren is Korstanje zich nog meer bewust van haar footprint als persoon en als kunstenaar. Ze probeert voornamelijk circulair te werken; materialen te gebruiken die niet schadelijk zijn voor het milieu en ook meer te recyclen en te upcyclen.