Kunstpodium Start

met Geen reacties

1 en al verheugenis!
VierVaart heeft de aanvraag Kunstpodium Start toegekend gekregen en ontvangt een bijdrage van Mondriaan Fonds. We zijn de commissie erkentelijk voor haar positieve advies.
Starten maar!